Logo
Logo

små effektive vanebrud = Succes (SEVS)

At lave de små ændringer med personlige vanebrud, er et led i optimering af din virksomhed. Du skal nemlig hele vejen rundt om dig selv og dit foretagende.

For at få succes med at ændre vaner, er det vigtigt, det foregår med ét skridt ad gangen.

I SEVS holder vi hinanden oppe på det vanebrud den enkelte har sat op for sig selv. Vi peger ikke fingre af hinanden men støtter op i stedet.

Det kan du også gøre sammen med din netværksgruppe.

Vælg én ting du vil ændre eller indføre for dig selv. Det kan være alt muligt, som at komme din sukkertrang til livs, at du vil motionere mere - eller bare sikre vanen, at være opdateret ved at læse dagens nyheder i netavisen hver dag.

Det er en enkel og effektiv måde, hvorpå du kan følge uvanen til dørs.

Små Effektive Vanebrud = Succes er

HVORDAN VI GØR

- og selve SEVS-modellen med skemaet, som du kan se beskrevet nedenfor, er input til

HVAD VI GØR

KLARLÆG VANEN

om ex. at fjerne din sukkertrang og så holde dig selv oppe på den efterfølgende - uanset emnet er spørgsmålene de samme:

Hvad KAN jeg gøre PERSONLIGT? (træn)

Læse bøger, høre podcast om emnet eller få hypnose

Hvad KAN jeg gøre SOCIALT? (opgør/undgå noget)

Undgå bageren og slikafdelingen.

Måske helt undgå at være den der handler ind.

Hvad KAN jeg gøre STRUKTURELT? (rum)

Ikke have et usundt lager derhjemme

Hvad VIL jeg gøre PERSONLIGT? (visualisér)

Blive tilfreds med mig selv og min krop:

- sundere

- have lyst til at gå i kortærmede bluser

- have lyst til at gå i knækort nederdel

Hvad VIL jeg gøre SOCIALT? (forbillede)

Have lyst til at bade offentlige steder

Hvad VIL jeg gøre STRUKTURELT? (belønning)

Slippe for altid at have et issue omkring tøjvalg hver eneste dag.

SEVS-modellen

SEVS-modellen er et værktøj udviklet af Wenche Strømsnes, som er medlem af SEVS-netværket.

Du kender det sikkert. Din virksomhed kører meget godt, og du tænker, at du står godt i forhold til indsigt i din virksomhed og i dine egne kompetencer.

Du er måske bevidst om, at der er punkter, hvor du kan og skal udvikle dig før virksomheden kan ekspandere eller før du kan eksekvere optimalt etc.

OG her får du værktøjet og dermed muligheden for at komme hele vejen rundt med store spørgsmål til dig selv. Det kræver du går seriøst til værks og bruger den tid der skal til, for at fordybe dig i de enkelte punkter. Du skal måske skrive en hel side for hvert punkt. Er du omhyggelig, vil det øge din bevidsthed yderligere og dermed kan du arbejde meget konkret og i dybden, punkt for punkt - og kun ét punkt ad gangen. Sæt dem eventuelt i prioriteringsrækkefølge.

VI ER GÅET I GANG I SEVS

I SEVS har vi taget hul på modellen på vores årsmøde den 1. marts 2024.

Vi fik alle udleveret nedenstående skema og brugte hver for sig en times tid på at vurdere os selv fra 1-4 (krydser).

Der, hvor vi mener, vi har styr på det enkelte emne, giver vi os selv 3 eller 4 krydser. Jo mindre vi har styr på emnet, des færre krydser. Måske kan der slet ikke sættes et kryds. Har du "fuldt hus" et sted, betyder det ikke, at der ikke er plads til forbedring eller udvikling omkring det enkelte område.

Vi valgte hver især et fokusområde - og det er vigtigt, det kun er et område ad gangen - fuldstændig som ovenfor med vanebrud.

Herefter udtog vi selv 2 emner der, hvor den enkelte følte sig mest afklaret (havde fuldt hus).

Under samme emne på kaffeplanen noterede vi navnene på vedkommende.

På hvert SEVS netværksmøde vil der være 1-2 af os som har forberedt formidlingen af det emne den enkelte føler sig afklaret med - ifølge kaffeplanen. Det og den efterfølgende debat på mødet vil så bidrage til, at vi alle bliver klogere.

Kaffeplanen får én ansvaret for at have overblik over fra netværksmøde til netværksmøde.

Via kaffeplanen vil alle i netværket have overblik over, hvem de kan invitere til et kaffemøde om et specifikt emne, som de gerne vil blive klogere på.

SEVS-modellen som værktøj

SEVS

Erhvervsnetværk

Aarhus / Østjylland

Kontakt

Stifter af SEVS

Tina Sørensen

tina@TS-ART.dk